Aeroportul Iași vrea să studieze viața sălbatică. Pe 54.000 de lei, fără TVA

Aeroportul Iași vrea să dea 54.000 de lei, fără TVA (aceasta fiind valoarea estimată), pe studiul vieții sălbatice. Și organizează o licitație pentru asta, anunțul fiind făcut public ieri, 7 mai.

”Se vor presta servicii de întocmire studiu de viață sălbatică. Durata prestării serviciilor: pe parcursul a 12 luni cu raportări trimestriale, urmând ca la  finalul perioadei să se predea un studiu final elaborat”, se arată în anunțul licitației.

În același anunț se mai precizează că locul principal de studiu al vieții sălbatice este la adresa RA Aeroportul Iasi, Strada Moara de Vant nr. 34.

Una dintre condiții este ca ofertantul să fi prestat în ultimii trei ani servicii similare celor ce urmează a fi atribuite, în cadrul a măcar unui contract.

”Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerintț se va prezenta în mod obligatoriu o listă, format propriu care va cuprinde categoriile de servicii, încheiate în ultimii 3 ani, prin care se atestă experiența similară. Lista va conține valori, perioade de prestare și beneficiari, precum și modalitatea de îndeplinire a obligațiilor contractuale. Lista va fi însoțită obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de către clientul privat beneficiar”, se mai arată îm anunțul Aeroportului Iași.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18 mai, la ora 15:00, dată și oră la care vor fi și deschise.

 

 

Adauga comentariu